You are here: Home > Bez kategorii > Idealny pracownik

Idealny pracownik

W żartach pracodawców idealny pracownik pojawia się jako młoda osoba o wysokich kwalifikacjach, długim stażu i niskich wymaganiach finansowych, Takie postaci istnieją jednak tylko w kawałach. Im wyższe kwalifikacje posiada pracownik, tym większego wynagrodzenia oczekuje. Jest to w pełni wytłumaczalne, ponieważ zaangażowanie i pracę, jaką musiał włożyć w tak imponujące CV, należałoby wynagrodzić. Zatrudnienie takiej osoby jest też korzystne dla firmy, ponieważ jej praca bywa bardzo często efektywniejsza zdecydowanie bardziej opłacalna niż osób z mniejszymi kwalifikacjami, czy też doświadczeniem. Tworząc profil idealnego pracownika, należałoby zaznaczyć rolę pasji i rodziny w jego życiu. Posiadanie tych dwóch czynników działa na korzyść. Teoretycznie może się wydawać, że stanowią one przeszkodę, jednak osoba zobowiązana życiowo, znacznie bardziej stara się o zachowanie posady i rozwój, aby zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie. Posiadanie hobby natomiast, gwarantuje obecność odskoczni, w której ulokowane zostaną wszelkie stresy i niepowodzenia zarówno rodzinne jak i zawodowe, co zapobiega wypaleniu zawodowemu i frustracji.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.