You are here: Home > Bez kategorii > Trudności młodych na rynku pracy i ich źródła

Trudności młodych na rynku pracy i ich źródła

Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o przyczyny dużego bezrobocia wśród młodych, z którym borykamy się już od dłuższego czasu. Nie da się jednak ukryć, że jednym z problemów młodych jest nieznajomość zasad panujących na rynku pracy. Jej źródeł można doszukiwać się w typowym dla wielu osób braku zainteresowania otaczającym je światem, wydaje się jednak, że przyczyny omawianego problemu są zdecydowanie bardziej złożone. Aby je poznać warto zwrócić uwagę, w jaki sposób przyszła praca przedstawiana jest młodzieży. Owszem, możemy mówić również o chlubnych wyjątkach, w zdecydowanej większości przypadków młodzież utrzymywana jest jednak w przekonaniu, że bezrobocie to problem osób niedostosowanych społecznie i niezaradnych. Owszem, pewność siebie to niemożliwy do zakwestionowania atut, który może prowadzić do szybkiego znalezienia zatrudnienia, nie można jednak nie zgodzić się z tym, że skutkuje przede wszystkim wówczas, gdy wiara we własny sukces ma jakieś podstawy. W innym wypadku konsekwencją takiego działania jest wyrobienie w młodych ludziach przeświadczenia o tym, że problemy współczesnego świata wcale ich nie dotyczą, a na negatywne skutki takiego myślenia wcale nie trzeba czekać zbyt długo.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.