You are here: Home > Bez kategorii > Wpływ pracy na emocje

Wpływ pracy na emocje

Praca która jest bardzo ważnym elementem życia społecznego bo nie tylko zaspokaja potrzeby ekonomiczne ale również jest czynnikiem określającym pozycję społeczną .
W bardzo wielu przypadkach brak pracy doprowadza do depresji i niskiej samooceny ,w szczególności wśród osób które piastowały wysokie stanowiska . Jeszcze większym problemem brak pracy jest dla osób niepełnosprawnych dla których rynek pracy jest mocno ograniczony . Osoby niepełnosprawne pozostające długotrwale bez pracy czują się wykluczone ze społeczeństwa – żyją na jego marginesie . Pomoc najbliższej rodziny często nie wystarcza i konieczna jest pomoc Państwa które ma duże możliwości pomocy w tworzeniu miejsc pracy dla tej grupy społecznej . Projekty finansowane przez Pąństwo ułatwiają tworzenie Zakładów Pracy Chronionej lub też tworzenie w istniejących przedsiębiorstwach stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych . Samorządy które dysponują publicznymi środkami finansowymi mają możliwość pomóc tej grupie społecznej organizując prace sezonowe dostosowane do możliwości tej grupy społecznej .
Możliwość podjęcia grupowej pracy dla osób niepełnosprawnych jest czynnikiem mobilizującym , scalającym i dającym poczucie że są oni potrzebni.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.