You are here: Home > Bez kategorii > Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne to niezbędny element wielu kierunków ścisłych. Są one konieczne, aby studenci nabyli odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne, które pozwolą im na rozwój i realizacje planów zawodowych. Każdy student zobowiązany jest jednak do zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje działania. Laboratoria chemiczne stanowią miejsca o niskim stopniu bezpieczeństwa, z uwagi na obecność odczynników chemicznych i urządzeń pomiarowych, o skomplikowanym procesie działania i obsługi. Złożoność poszczególnych procesów chemicznych jest szczególnie trudna, a kolejność wykonywania poszczególnych ruchów bardzo ważna. Z uwagi na to zajęcia laboratoryjne stanowią ważny element przebiegu studiów. Dlatego też osoby będące w grupie studentów uczestniczących w takich ćwiczeniach zobowiązane są do zapoznania się z zasadami BHP. Obejmują one często szkolenie obejmujące kilka spotkań i kończące się stosownym wpisem do indeksu. W ten sposób uczelnia ma pewność, że każdy student zapoznał się z zasadami i zapamiętał je, co objawia się poprzez ocenę z egzaminu, czy też testu, przeprowadzanego na koniec zajęć i sprawdzającego wiedzę uczestników kursu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.